derneğİMİz hakkında

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği 20/06/2018 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Merkez ofisi Silivri ilçesinde bulunan derneğimiz sahipli veya sahipsiz hayvanların korunmaları, sağlıklı bakım ve yaşam koşullarının oluşturulması ve korunması, bu amaç doğrultusunda gereken tedbirlerin alınması, mevcut tedbirleri arttırmak, muhtaç olan hayvanlara sığınacak yer temin etmek, hastalıklarını tedavi etmek/ettirmek, gerektiğinde iaşelerini temin etmek, acil vakalarda müdahale ederek yaşam koşullarını oluşturmak, hayvan sevgisini yaygınlaştırmak, hayvanların korunmalarını, muhafazalarını, yaşam koşullarının en üst seviyede tutulmasının temin edilmesi, bu hususlarda yürürlükte olan mevcut yasa ve yönetmeliklerin tatbikine katkı sağlamak, hayvan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına katkı sağlamak ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak, hayvanlara yönelik sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermeyi amaçlamaktadır.

ERMAN PAÇALI

AYSENİ TOKER

EZGİ ÖNEL

ZEYNEP BAYRAM OZAN

MELTEM KAYRAK

ERHAN PAÇALI

YELİZ PAÇALI