YÖNETİM KURULUMUZ

ADI SOYADI

ERMAN PAÇALI

BUKET N. KALPAKÇI

BİRKAN UMUÇ

ZEYNEP BAYRAM OZAN

ERHAN PAÇALI

YELİZ PAÇALI

MÜGE OYGUR

GÖREVİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Genel Sekreter

Sayman

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

MESLEĞİ

Gazeteci

Veteriner Hekim

Avukat

Katip

Tekniker

Muhasebeci

Katip